Switch language to Nederlands Switch language to English

Doelstelling CCMA

Via het meten van het eigen maturity level bekomt de organisatie een gedetailleerde blauwdruk van eigen prestaties .  Door de praktijkgerichte invulling van alle kernprocessen per maturity level verkrijgt elk deelnemend contactcenter inzicht in de sleutelelementen om eigen kernprocessen tot een hoger maturitylevel te brengen. Werkpunten en opportuniteiten worden geïdentificeerd.  Want het zijn uiteindelijk de zwakste schakels die de maturiteit van het contact center als geheel bepalen.  Groeien in maturiteit kan enkel door te groeien in totaliteit. 


 

 

Methodiek

In de praktijk worden er tijdens de assessmentperiode taskforces gevormd,per procesdomein zijn er immers preferabele gesprekspartners zowel voor input als validatie.  Elke taskforce doorloopt zijn domein in het oline assessment. Na grondige analyse en controle worden alle data verwerkt in de assessment tool. Na de vervollediging van het assessment ontvangt u een rapport met de gelaagde resultaten (maturity level per kernproces, procesdomein en overall). Een medewerker van THoCC kan ingeschakeld worden als procesbegeleider.  
  Vraag meer info.

download Brochure
Ga naar het Online Assessment